14 Maggio 06 - Castel Tournou - Valle Roia - Gita CAI Cervasca